[huge_it_slider id="4"]

Knjigovodstvo i financije

 • Knjigovodstvo/vođenje poslovnih knjiga
 • Porezno savjetovanje i Međunarodno porezno savjetovanje
 • Svi aspekti administrativnog i knjigovodstvenog upravljanja poslovnim subjektom
 • Revizija
 • Financijsko strukturiranje
 • Izrada analiza (uključivo analiza tržišta) i poslovnih planova
 • Izrada financijskih izvještaja
 • Sačinjavanje radno-pravne dokumentacije, ugovora, radnih dozvola i dr.

Financijsko savjetovanje

 • Analiza dosadašnjeg poslovanja
 • Izrada investicijskih studija
 • Procjena budućeg poslovanja
 • Financijsko restrukturiranje
 • Cost-benefit analiza
 • Izrada zahtjeva za kredite i zajmove
 • Izrada zahtjeva za jamstva

Investicijsko savjetovanje

 • Provjera prihvatljivosti prijavitelja na programe EU fondova
 • Analiza kreditne sposobnosti investitora
 • Priprema i kompletiranje projektne dokumentacije
 • Priprema i provođenje postupka javne nabave
 • Prijava projekata na programe EU fondova
 • Izrada prijavnog dosjea

Osnivanje trgovačkih društava

 • Izrada financijskog i poslovnog plana
 • Izrada dokumentacije potrebne za osnivanje trgovačkog društva
 • Rukovođenje postupkom osnivanja trgovačkog društva
 • Pomoć pri angažiranju ovlaštenog prevoditelja
 • Pomoć pri uplati depozita – temeljnog kapitala i otvaranju stalnog bankovnog računa
 • Pribava rješenja o osnivanju trgovačkog društva
 • Pomoć pri organizaciji i svladavanju administrativnih i knjigovodstvenih izazova

Pravno savjetovanje

 • Trgovačko i obvezno pravo
 • Pravo trgovačkih društava
 • Porezno pravo
 • Stvarno pravo – nekretnine
 • Radno pravo