[huge_it_slider id="4"]

Knjigovodstvo i financije

  • Knjigovodstvo/vođenje poslovnih knjiga
  • Porezno savjetovanje i Međunarodno porezno savjetovanje
  • Svi aspekti administrativnog i knjigovodstvenog upravljanja poslovnim subjektom
  • Revizija
  • Financijsko strukturiranje
  • Izrada analiza (uključivo analiza tržišta) i poslovnih planova
  • Izrada financijskih izvještaja
  • Sačinjavanje radno-pravne dokumentacije, ugovora, radnih dozvola i dr.

Financijsko savjetovanje

  • Analiza dosadašnjeg poslovanja
  • Izrada investicijskih studija
  • Procjena budućeg poslovanja
  • Financijsko restrukturiranje
  • Cost-benefit analiza
  • Izrada zahtjeva za kredite i zajmove
  • Izrada zahtjeva za jamstva

Investicijsko savjetovanje

  • Provjera prihvatljivosti prijavitelja na programe EU fondova
  • Analiza kreditne sposobnosti investitora
  • Priprema i kompletiranje projektne dokumentacije
  • Priprema i provođenje postupka javne nabave
  • Prijava projekata na programe EU fondova
  • Izrada prijavnog dosjea

Osnivanje trgovačkih društava

  • Izrada financijskog i poslovnog plana
  • Izrada dokumentacije potrebne za osnivanje trgovačkog društva
  • Rukovođenje postupkom osnivanja trgovačkog društva
  • Pomoć pri angažiranju ovlaštenog prevoditelja
  • Pomoć pri uplati depozita – temeljnog kapitala i otvaranju stalnog bankovnog računa
  • Pribava rješenja o osnivanju trgovačkog društva
  • Pomoć pri organizaciji i svladavanju administrativnih i knjigovodstvenih izazova

Pravno savjetovanje

  • Trgovačko i obvezno pravo
  • Pravo trgovačkih društava
  • Porezno pravo
  • Stvarno pravo – nekretnine
  • Radno pravo