Izvještaj o provedenim aktivnostima – Mjera M4

Poveznica na YouTube:https://youtu.be/hcGaskWJL5A Na temelju Odluke o odobrenju aktivnosti izdane od Ministarstva poljoprivrede, od 03. studenog 2020. godine, Klasa: 910-05/20-01/1225, Urbroj: 525/11/0643-20-2, trgovačko društvo Scala d.o.o. provelo je aktivnost u...

Digitalni informativno-promidžbeni materijal – Mjera M4

Nacionalna ruralna mreža potiče na potrebu uspostavljanja suradnje i umrežavanja dionika svih razina s ciljem informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata.  Dostupne potpore u okviru Mjere 4 iz Programa...