Poveznica na YouTube:
https://youtu.be/hcGaskWJL5A

Na temelju Odluke o odobrenju aktivnosti izdane od Ministarstva poljoprivrede, od 03. studenog 2020. godine, Klasa: 910-05/20-01/1225, Urbroj: 525/11/0643-20-2, trgovačko društvo Scala d.o.o. provelo je aktivnost u okviru Poziva za podnošenje prijedloga provedbi Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže 2014. – 2020., godišnjeg provedbenog akcijskog plana Mreže za 2020. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 »Tehnička pomoć« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.

Dodijeljena potpora za izradu video materijala iznosi 20.000,00 kuna.

Cilj i svrha provedene aktivnosti odnosi se na informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata kao i povećanju sudjelovanja dionika u ruralnom razvoju te u provedbi Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske.  

Na video materijalu su prikazani primjeri dobre prakse za četiri korisnika iz tri županije koji su ostvarili potporu iz Mjere 04 „Ulaganja u fizičku imovinu“.

1. Purex d.o.o. Hrvace, SDŽ, Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Ulaganje se odnosi na nabavu opreme za proizvodnju pilećih i purećih proizvoda te nabavu gospodarskih vozila. 

2. OPG Morović Nives, Žman, Sali, Dugi otok, Zadarska županija, Podmjera 4.2. Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda.

Ulaganje se odnosi na izgradnju i opremanje pogona za preradu maslinovog ulja.

3. OPG Kolić Anita, Jarmina, Vukovarsko-srijemska županija,  Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Ulaganje se odnosi na podizanje nasada jabuka, izgradnju sustava za zaštitu od tuče, izgradnju sustava za navodnjavanje i nabavu opreme.

4. Brački vrtli d.o.o. Selca, Brač, SDŽ, Podmjera 4.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva.

Ulaganje se odnosi na podizanje nasada badema, izgradnju vodospreme i sustava za navodnjavanje, postavljanje ograde, nabavu mehanizacije, opreme i gospodarskog vozila.