Nacionalna ruralna mreža potiče na potrebu uspostavljanja suradnje i umrežavanja dionika svih razina s ciljem informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata. 

Dostupne potpore u okviru Mjere 4 iz Programa ruralnog razvoja RH snažno su doprinijele novoj  generaciji poduzetnika u poljoprivrednim djelatnostima koji imaju viziju i svojim liderskim pristupom pretvaraju viziju u stvarnost.

Provedbena iskustva uspješnih projekta financiranih u okviru Mjere 4 mogu doprinijeti poboljšanju novog sustava Zajedničke poljoprivredne politike.

Društvo Scala d.o.o. iz Splita uključilo se u Poziv za provedbu Akcijskog plana Nacionalne ruralne mreže za temu koja se odnosi na identifikaciju i promociju dobre prakse vezanih uz Program, što je identificirano kao tema od posebnog interesa.