Digitalni informativno-promidžbeni materijal – Mjera M4

Nacionalna ruralna mreža potiče na potrebu uspostavljanja suradnje i umrežavanja dionika svih razina s ciljem informiranja šire javnosti i potencijalnih korisnika o Programu i mogućnostima sufinanciranja projekata.  Dostupne potpore u okviru Mjere 4 iz Programa...